نت موسیقی: کوارتت ها و کوئینتت های زهی موتسارت

Mozart: String Quartets and Quintets

Mozart: String Quartets and Quintets

این مجموعه بسیار ارزشمند شامل 23 نت موسیقی برای کوارتت زهی و 6 نت موسیقی مربوط به کوئینتت زهی می باشد که توسط موتسارت نوشته شده است.

 

وابستگی ساز String Quartets and Quintets
نویسنده Mozart
آثار String 23 quartets and 6 Quintets
ناشر CD Sheet Music ™
فرمت PDF
تعداد صفحات 1100
کیفیت The scanned pages
حجم فایل 142MB

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست فایلهای این مجموعه :

Quartet No. 1 in G Major, K. 80
Quartet No. 2 in D Major, K. 155
Quartet No. 3 in G Major, K. 156
Quartet No. 4 in C Major, K. 157
Quartet No. 5 in F Major, K. 158
Quartet No. 6 in Bb Major, K. 159
Quartet No. 7 in Eb Major, K. 160
Quartet No. 8 in F Major, K. 168
Quartet No. 9 in A Major, K. 169
Quartet No. 10 in C Major, K. 170
Quartet No. 11 in Eb Major, K. 171
Quartet No. 12 in Bb Major, K. 172
Quartet No. 13 in D Minor, K. 173
Quartet No. 14 in G Major, K. 387
Quartet No. 15 in D Minor, K. 421
Quartet No. 16 in Eb Major, K. 428
Quartet No. 17 in Bb Major, K. 458
Quartet No. 18 in A Major, K. 464
Quartet No. 19 in C Major, K. 465
Quartet No. 20 in D Major, K. 499
Quartet No. 21 in D Major, K. 575
Quartet No. 22 in Bb Major, K. 589
Quartet No. 23 in F Major, K. 590
Adagio and Fugue in C Minor, K. 546

Eine Kleine Nachtmusik, K. 525
Quintet in Bb Major, K. 174
Quintet in C Major, K. 515
Quintet in C Minor, K. 406
Quintet in D Major, K. 593
Quintet in Eb Major, K. 614
Quintet in G Minor, K. 516

 

نمونه صفحه :

Mozart Sample Sheet Music

 

لینک دانلود مستقیم

PDF Zip Size: 142MB

Mozart – String Quartets and Quintets

 

محصولات مرتبط: مجموعه کامل آثار موتزارت

مجموعه کامل آثار موتزارت

alt
بی نام
  • 00:00
  • 00:00