فابریتسیو پاترلینی – گذار قسمت دوم

Fabrizio Paterlini - Transitions II (2020)

دانلود قسمت دوم آلبوم نئو کلاسیکال گذار اثری عمیق و تامل برانگیز از فابریتسیو پاترلینی

 

فول آلبوم فابریتسیو پاترلینی (Fabrizio Paterlini)

فول آلبوم فابریتسیو پاترلینی (Fabrizio Paterlini)
alt
بی نام
  • 00:00
  • 00:00