جنگ تاکتیکال – گوست رایتر

آلبوم بی کلام جنگ تاکتیکال (Ghostwriter) قطعات شور انگیز و پرهیاهوی راک با ضرباهنگ های تند از گوست رایتر (Ghostwriter)


0 دیدگاه
1500 کاراکتر باقی مانده

alt
بی نام
  • 00:00
  • 00:00