آلبوم Dreams & Wishes لذت آرامش و رهایی از استرس با پیانو John Buckley

آلبوم Dreams & Wishes لذت آرامش و رهایی از استرس با پیانو John Buckley
Dreams & Wishes

همراهی عالی برای آرامش و شفابخشی . عقب بنشینید ، چشمان خود را ببندید و رویای مکان مخفی خاصی را تصور کنید که در آن می توانید تمام استرس های زندگی روزانه را خاموش کنید. تنظیم زیبا و شفاف پیانو که در آن وارد دنیای آرامش ، سکوت درونی و لذت آرامش می شوید.

alt
بی نام
  • 00:00
  • 00:00