آلبوم Sonsuzluk عود نوازی عرفانی عمیق و تامل برانگیز از Mehmet Bitmez

آلبوم Sonsuzluk عود نوازی عرفانی عمیق و تامل برانگیز از Mehmet Bitmez

Sonsuzluk
alt
بی نام
  • 00:00
  • 00:00