آلبوم امبینت زمزه ی محیط از تیون تانک

آلبوم امبینت زمزه ی محیط (Whispering Ambient) قطعات درونگرایانه و تأمل برانگیز از تیون تانک (Tunetank)


0 دیدگاه
1500 کاراکتر باقی مانده

alt
بی نام
  • 00:00
  • 00:00