سینمای خواب عمیق – ساینس آف اسلیپینگ و آستروپایلوت

 آلبوم بی کلام سینمای خواب عمیق (Deep Sleep Cinema) امبینت ژرف و خلسه آور بصورت تلفیق صدای سپید و طبیعت اثر ساینس آف اسلیپینگ و آستروپایلوت (Science Of Sleeping & Astropilot)


1 دیدگاه
1500 کاراکتر باقی مانده

alt
بی نام
  • 00:00
  • 00:00